Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Boşanma davası açacak olan kişiler açısından boşanmanın gerçekleşebilmesi için haklı boşanma nedenleri ile dava açılması gerekir. Burada medeni kanun hangi tutum ve davranışların boşanma sebebi olarak öne sürülebileceğine hükmetmiştir. Alkol kullanımı her ne kadar boşanma sebebi sayılmasa da alkol kullanımından kaynaklanan davranışlar sıklıkla boşanma davalarına konu olmaktadır. Bu makalemizde alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle boşanma hakkında bilgiler vereceğiz.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol bağımlılığı evlilik içerisinde bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Alkol bağımlısı eş,bu bağımlılıktan dolayı evlilik içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmeyebilir. Bu durum eşler açısından evliliğin çekilmez bir hal almasına ve ya ortak yaşam kurulmasının imkansız hale gelmesine yol açabilir. Burada alkol kullanımı boşanma nedeni sayılmasa bile alkol bağımlılığından doğan hususlar boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Örneğin alkol bağımlılığı nedeniyle evin geçimini sağlamaktan imtina eden ya da alkol kullanımı nedeniyle ev işleri ve çocuklar ile ilgilenmeyen birey, boşanmaya neden olacak davranışları alkol bağımlılığı nedeniyle yerine getirmemektedir. Bu durumda alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası açılabilir. Bilinmesi gerekir ki alkol bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. Alkol bağımlılığı nedeniyle boşanmak isteyen kişi boşanmanın gerçekleşebilmesi için doğru bir süreç yönetimi yapmalıdır. Zira hakim alkol bağımlısı bireyin alkol tedavisi görmesini ve evliliğin devamı yönünde karar verebilir. Burada alkol bağımlısı kişinin tedaviyi reddetmesi gerekir.

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Eşin alkol kullanımının yarattığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin, boşanma davaıs için öne sürmesi gereken hukuki sebep, Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma olmalıdır. Kanun ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek derecede evliliğin sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. O halde alkol bağımlılığı nedeniyle boşanmak isteyen bireyler de kanunun bu maddesine göre dava dilekçelerini hazırlamalıdır. Alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde alkol kullanımının yol açtığı evlilik içi sorunlara değinilerek boşanmayı getiren olayların nasıl cereyan ettiğinden bahsedilmesi boşanma davasını açacak kişilerin zengin bir boşanma dilekçesi ile davayı açmalarını sağlayacaktır. Bunun dışında boşanma dilekçesinde boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarındaki istek ve talepler de belirtilmelidir.

Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Madde kullanımı ülkemizde yasal olmayan bir davranıştır ve cezai anlamda yaptırımı vardır. Bu nedenle madde bağımlısı kişilere açılacak boşanma davasında bir çok husus öne sürülebilir. Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabileceği gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılması, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma gibi bir çok durum boşanma davasında öne sürülebilir. Bu noktada yine hakim alkol bağımlılığında olduğu gibi madde bağımlısı eşin tedavi edilmesine karar verebilir. Madde bağımlılığı nedeniyle boşanma davalarında mutlaka etkili bir savunma yapılmalıdır. Madde bağımlılığının doğurduğu boşanmalarda madde bağımlısı eş,kusurlu olacağından dolayı, tazminat ve nafaka ödemekle yükümlü olacaktır. Burada yasal haklarınızın etkili şekilde savunulması ve olası şiddet mağduriyetinin önüne geçilmesi adına uzman bir boşanma avukatı ile dava süreci yürütülmelidir.

Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Madde bağımlılığdan doğan boşanma davalarında bireyler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını öne sürebilecekleri gibi haysiyetsiz hayat sürme ya da suç işleme nedeniyle boşanma gibi boşanma nedenlerini de öne sürebilirler. Burada boşanma dilekçesinin hukuki anlamda kusursuz bir şekilde hazırlanması gerekir. Kusursuz şekilde hazırlanmış bir boşanma dilekçesi dava sürecinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Ne Kadar Sürer?

Alkol ve Madde Bağımlılığı sonucunda boşanmak isteyen kişilerin açacakları davanın türü, davanın açılacağı mahkemenin iş yükü, boşanma avukatı tutulup tutulmaması gibi etmenler boşanma davası süresini direk olarak etkilemektedir. Bu noktada dava, anlaşmalı boşanma şeklinde olması durumunda uzman bir boşanma avukatı ile 1 hafta ile 2 ay arasında sonlandırılabilmektedir. Çekişmeli olması durumunda ise bireyse olarak açılacak davalar 5 6 sene sürebilmekle birlikte boşanma avukatı tutarak bu süreyi 1 yıldan daha aza çekmek mümkün olabilmektedir.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Boşanma Sebebi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Nasıl Boşanılır?

Eşi Küçük Görme – Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Eşi Küçük Görme – Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ve ortak yaşamın kurulamamasına neden olan olayların birisi de eşlerden birisinin diğer eşi küçük görmesi, diğer eşi aşağılaması davranışıdır. Eşi küçük görme, aşağılama nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davayı açabilmeleri için boşanma dilekçesi ile birlikte davayı açmaları gerekmektedir.

Eşi Küçük Görme Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Eşi tarafından küçük görülen ya da aşağılanan kişiler bu süreçte davanın açılabilmesi için eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. Davanın görüleceği yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yere bağlı olan Aile Mahkemesine dava dilekçesi ile birlikte başvuru yapabilirler.

Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

Aşağılama nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler bu süreçte hukuki anlamda doğru ve eksiksiz hazırlanmış bir boşanma dilekçesi ile birlikte dava açmaya özen göstermelidirler. Boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturacak ve nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi bir çok önemli konunun sonucunu direk olarak etkileyecektir. O nedenle eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi ya da eşi aşağılama nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ilk unsur hazırlanacak boşanma dilekçesinin hukuki altyapısının doğru bir şekilde yerine getirilip getirilmediği olmalıdır.

Eşi Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi örneği, uzak durulması gereken bir boşanma dilekçesi olmaktadır. Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların gerçekleşme biçimi farklı olmaktadır. O yüzden boşanma dilekçesi hazırlanırken bireylerin kendi durumlarını içeren bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açması daha sağlıklı olacaktır. Bu noktada uzman bir boşanma avukatı tarafından alınacak hukuki destek bireylere boşanma sürecinin hızlı ve doğru bir şekilde atlatılmasını sağlar. Boşanma zor bir süreçtir ve bu süreçte velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi bir çok husus için hak kaybı yaşanması istenmiyorsa bireylere boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilir.

 

Aşağılama nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından sürecin doğru yönetilmesi ve hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi sağlıklı bir boşanma davası geçirilmesine olanak sağlamaktadır.

Darp Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Darp Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma eşlerin evliliği yasal olarak noktalamaları kavramıdır. Bu anlamda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu haklı nedenlere dayanılarak boşanma davası açılması gerektiğine hükmeder. Evlilik içerisinde eşlerden birisinin diğer eşe uyguladığı fiziksel şiddet boşanma nedeni olarak kabul edilen boşanma nedenleri arasında yer alır. Eşinin uyguladığı şiddet yada darp nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu duruma uygun, darp nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekmektedir. Darp nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler, hukuki anlamda eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanan boşanma dilekçeleri sayesinde boşanma sürecini sağlıklı yürütebilirler.

 

Darp Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Eşinden fiziksel şiddet gören, eşi tarafından darp edilen, aile içi şiddete maruz kalan kişiler bu sebeple boşanma davası açmak istemeleri durumunda, davanın açılabilmesi için boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri aile konutunun bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesidir. Aile konutunun bağlı olduğu yerde Aile Mahkemesi yoksa boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilir. Bu süreçte darp nedeniyle boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır diye merak eden kişiler açısından en önemli unsur, dava için öne sürülecek hukuki sebeptir. Hukuki sebebin doğru belirlenmemesi durumunda boşanma davası gerekli ispatın yapılamayacağından dolayı reddedilecektir.

 

Darp Nedeniyle Boşanma Dilekçesi İçerisinde Hukuki Sebep

Türk Medeni Kanunu 166. Maddesi uyarınca evlilik birliği, taraflardan ortak yaşamın devam ettirilmesi beklenmeyecek şekilde sarsılmış ise boşanma davası açılabileceğine hükmetmektedir. Bu noktada eşinden dayak yiyen, eşi tarafından şiddete maruz bırakılan, darp edilen kişiler, evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucu boşanma davası açabilirler. Darp nedeniyle boşanma davalarında, bireyler maruz kaldıkları şiddete ilişkin alacakları darp raporunun bulunduğunu boşanma dilekçesi içerisinde beyan edebilecekleri gibi, bu şekilde bir darp raporu yok ise, darp olayına tanık olan kişilerin bulunduğunu da beyan edebilirler.

 

Darp Nedeniyle Boşanma Davalarında Koruma Kararı

Eşi tarafından tehdit edilen, darp mağduru bireyler 6284 sayılı kanun uyarınca boşanma davası sürerken koruma talep edebilmektedir. Hakim aile içi şiddet söz konusu olduğunda, eşi tarafından darp edilen kişinin korunmasına yönelik önleyici tedbirler uygulayabilmektedir. Örneğin eşini darp eden kişinin evden uzaklaştırılması, çocuklardan uzaklaştırılması, eşin çalıştığı yerden uzaklaştırılması, eşin ailesi ve arkadaşlarına yaklaşmasının engellenmesi, telefon internet gibi iletişim araçları aracılığı ile darp edilen kişinin rahatsız edilmesinin engellenmesi… gibi bir çok önleyici tedbir uygulanabilmektedir.