Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Medeni Kanun eşlerin boşanma gerçekleştirebilmeleri için haklı boşanma nedenleri öne sürmeleri gerektiğine hükmetmektedir. Bu durumu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak açıklamıştır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davanın açılabilmesi için boşanma dilekçesi hazırlaması gerekir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması – Hukuki Sebep

Açılacak boşanma davasının boşanma ile sonuçlanabilmesi için davanın hukuki nedenlere dayandırılması gerekmektedir. Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılan ama hukuki temelde evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak adledilen boşanma nedeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre evlilik birliğinin devamlılığı taraflardan beklenmeyecek şekilde zarar görmüşse ve ortak yaşam kurulması imkansız bir hal almışsa bireyler boşanma davası açabilmektedir. Buna göre evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken açılacak boşanma davası kanunun bu maddesine dayandırılmalıdır.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi hazırlanırken bireyler, hukuki prosedürlere uygun bir şekilde boşanma dilekçesini hazırlamalıdırlar. Boşanma dilekçesi açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturur ve bireyler boşanmayı getiren olayların izahı, boşanma sonrası nafaka tazminat gibi talepleri, varsa çocuğun velayetine ilişkin talepleri ayrıntılı olarak belirtmelidirler.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı oldukça geniştir. O yüzden boşanma davası açacak olan kişi boşanmayı getiren olayları boşanma dilekçesi içerisinde açıkça yazmalıdır. Örneğin: Eşinin ailesiyle yaşadığı bir olumsuzluğun evliliğini zedelediğini ve ortak yaşam kurulmasını engellediğini, olayın nasıl geliştiğini ve eşinin bu olay karşısındaki tutumunu açık açık anlatmalıdır.

Açılacak boşanma davasında olayların izahı oldukça önemlidir. Zira boşanma kararı verilirkenhakim boşanmayı getiren olaylarda kimin kusurlu olduğuna, kimin daha fazla kusur işlediğine de hükmetmektedir. Boşanma davalarında kusur, çocuğun velayeti, tazminat ve nafaka gibi hukuki sonuçları direk olarak etkiler. O yüzden evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanması aşamasına dikkat edilmelidir.

Boşanma davası açacak kişiler, mutlaka bu konuda hukuki bilgiye sahip kişiler tarafından destek almalıdırlar. Boşanma avukatı tutmak bu süreçte bireylerin yasal haklarının korunması adına mutlak fayda sağlayacaktır. Öte yandan boşanma avukatı tutulması durumunda hukuki prosedürler daha hızlı ilerletilebileceğinden dolayı boşanma davası çok daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılabilir.

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

İlgisizlik sebebiyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davayı açabilmeleri için, davanın açılacağı Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hukuki açıdan doğtu hazırlanmış olmalıdır. Zira boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturmaktadır ve sürecin nasıl işleyeceği boşanma dilekçesi ile belirlenir. Bu yüzden  hazırlanırken dikkatli olunması gerekmektedir.

Öncelikle ilgisizlik sebebiyle boşanma Medeni Kanun tarafından sayılan özel boşanma nedenleri arasında yer almaz. İlgisizlik kavramı evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilmektedir. O nedenle ilgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166. maddesi uyarınca “evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma” hukuki sebep olarak öne sürülmelidir.

Söz konusu kanun maddesine göre ortak yaşamın kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde sarsılmış ise boşanma davası açılabilmektedir. İlgisizlik de evlilik birliğini temelden sarsan durum olarak öne sürülmeli ve boşanma davası açacak kişi ortak yaşamın kurulmasının imkansız olduğuna dair hakim kanaati oluşturmalıdır. Bu da öncelikle hukuki açıdan doğru şekilde hazırlanmış boşanma dilekçesi ile mümkündür. Boşanma dilekçesinin doğru yazılmamış olması durumunda açılacak boşanma davası süre olarak daha uzun zaman diliminde sonuçlanacağı gibi boşanma davasının reddi kararı da ortaya çıkabilmektedir. Bilinmesi gerekir ki ilgisizlik sebebiyle boşanma davası açacak kişinin açtığı boşanma davası reddedilmesi durumunda birey 3 yıl içerisinde tekrar ilgisizlik sebebiyle boşanma davası açamaz.

ilgisizlik sebebiyle boşanma

ilgisizlik sebebiyle boşanma

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken bireylerin boşanma davası dilekçe örneği baz almaları mutlaka kaçınılması gereken bir davranış olmalıdır. Boşanma davası dilekçe örneği kalıp halinde yazılmış ve hukuki altyapısı olmayan dilekçelerdir. Her evlilik içerisinde kendisine has durumları barındırır. Bu yüzden açılacak olan boşanma davaları da kendisine özgü durumlardan kaynaklanır. O yüzden gelişi güzel yazılmış bir boşanma dilekçesi bireye yarardan çok zarar getirecektir.

İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken mutlaka hukuki bilgi ve tecrübeye sahip boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir. Bireyler maddi durumları el vermekte ise boşanma avukatı tutarak bu süreci yürütmelidirler. Maddi durumları olmayan kişiler ise bulundukları ildeki barolardan ücretsiz avukat tayin edilmesini talep edebilirler. Ne olursa olsun ilgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken uzman bir boşanma avukatından destek alınması mutlak yarar sağlayacaktır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Şiddetli geçimsizlik kavramı halk dilinde eşlerin evlilik içerisinde anlaşamamaları olarak dile getirilmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından açılacak boşanma davasında öne sürülmesi gereken hukuki gerekçe ise “evlilik birliğinin temelden sarsılması” olmalıdır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle belirtilmesi gereken konu, boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturur ve boşanma sürecini direk olarak etkilemektedir. O nedenle hukuki altyapıya uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanması gerekir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Medeni Kanun hangi durumlarda boşanma davası açılabileceği açıkça ifade etmektedir. Aile birliği içerisinde yaşanılan şiddetli geçimsizlik durumu, evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde sarsıldığı durumlarda bireylerin boşanma davası açabileceğinin altını çizmektedir. O nedenle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi açarken kanunun 166. maddesi, boşanma dilekçesinde haklı boşanma nedeni olarak gösterilmelidir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

 

Şiddetli Geçimsizlik Yaşanan Durumların Belirtilmesi

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılacak boşanma davası için hazırlanacak olan boşanma dilekçesinde kişi, eşi ile yaşadığı durumları ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Örneğin eşinin aşırı kıskanç olması, eşinin kendisine ve çocuklara karşı ilgisiz olması, eşinin ev işleriyle ilgilenmediği… gibi bir çok durum şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde beyan edilmelidir. Hakim açılan boşanma davasında, boşanmayı getiren olayların araştırılması ve gerekli bilgilerin toplanmasını sağlayarak eşlerin boşanmalarına veya davanın reddine karar verir. O yüzden şiddetli geçimsizlik yaşanılan durumlar ince ayrıntıları ile birlikte ifade edilmelidir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesinde İstek ve Talepler

Boşanma davası açacak kişi, boşanma dilekçesi içerisinde açılan dava sonucunda talep ve isteklerini ayrıntılı olarak belirtmelidir. Bu istek ve talepler boşanmanın maddi sonuçları ya da manevi sonuçları olabilir. Örneğin ortak çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda boşanma davası açacak kişi çocuğun velayetini talep edebilir. Ya da boşanma sonrası yaşamın idame ettirilebilmesi için nafaka isteyebilir. Tüm istek ve talepler şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde açıkça ifade edilmelidir.