Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Boşanma davası açacak olan kişiler açısından boşanmanın gerçekleşebilmesi için haklı boşanma nedenleri ile dava açılması gerekir. Burada medeni kanun hangi tutum ve davranışların boşanma sebebi olarak öne sürülebileceğine hükmetmiştir. Alkol kullanımı her ne kadar boşanma sebebi sayılmasa da alkol kullanımından kaynaklanan davranışlar sıklıkla boşanma davalarına konu olmaktadır. Bu makalemizde alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle boşanma hakkında bilgiler vereceğiz.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol bağımlılığı evlilik içerisinde bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Alkol bağımlısı eş,bu bağımlılıktan dolayı evlilik içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmeyebilir. Bu durum eşler açısından evliliğin çekilmez bir hal almasına ve ya ortak yaşam kurulmasının imkansız hale gelmesine yol açabilir. Burada alkol kullanımı boşanma nedeni sayılmasa bile alkol bağımlılığından doğan hususlar boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Örneğin alkol bağımlılığı nedeniyle evin geçimini sağlamaktan imtina eden ya da alkol kullanımı nedeniyle ev işleri ve çocuklar ile ilgilenmeyen birey, boşanmaya neden olacak davranışları alkol bağımlılığı nedeniyle yerine getirmemektedir. Bu durumda alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası açılabilir. Bilinmesi gerekir ki alkol bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. Alkol bağımlılığı nedeniyle boşanmak isteyen kişi boşanmanın gerçekleşebilmesi için doğru bir süreç yönetimi yapmalıdır. Zira hakim alkol bağımlısı bireyin alkol tedavisi görmesini ve evliliğin devamı yönünde karar verebilir. Burada alkol bağımlısı kişinin tedaviyi reddetmesi gerekir.

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Eşin alkol kullanımının yarattığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin, boşanma davaıs için öne sürmesi gereken hukuki sebep, Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma olmalıdır. Kanun ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek derecede evliliğin sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. O halde alkol bağımlılığı nedeniyle boşanmak isteyen bireyler de kanunun bu maddesine göre dava dilekçelerini hazırlamalıdır. Alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde alkol kullanımının yol açtığı evlilik içi sorunlara değinilerek boşanmayı getiren olayların nasıl cereyan ettiğinden bahsedilmesi boşanma davasını açacak kişilerin zengin bir boşanma dilekçesi ile davayı açmalarını sağlayacaktır. Bunun dışında boşanma dilekçesinde boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarındaki istek ve talepler de belirtilmelidir.

Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Madde kullanımı ülkemizde yasal olmayan bir davranıştır ve cezai anlamda yaptırımı vardır. Bu nedenle madde bağımlısı kişilere açılacak boşanma davasında bir çok husus öne sürülebilir. Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabileceği gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılması, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma gibi bir çok durum boşanma davasında öne sürülebilir. Bu noktada yine hakim alkol bağımlılığında olduğu gibi madde bağımlısı eşin tedavi edilmesine karar verebilir. Madde bağımlılığı nedeniyle boşanma davalarında mutlaka etkili bir savunma yapılmalıdır. Madde bağımlılığının doğurduğu boşanmalarda madde bağımlısı eş,kusurlu olacağından dolayı, tazminat ve nafaka ödemekle yükümlü olacaktır. Burada yasal haklarınızın etkili şekilde savunulması ve olası şiddet mağduriyetinin önüne geçilmesi adına uzman bir boşanma avukatı ile dava süreci yürütülmelidir.

Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Madde bağımlılığdan doğan boşanma davalarında bireyler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını öne sürebilecekleri gibi haysiyetsiz hayat sürme ya da suç işleme nedeniyle boşanma gibi boşanma nedenlerini de öne sürebilirler. Burada boşanma dilekçesinin hukuki anlamda kusursuz bir şekilde hazırlanması gerekir. Kusursuz şekilde hazırlanmış bir boşanma dilekçesi dava sürecinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Ne Kadar Sürer?

Alkol ve Madde Bağımlılığı sonucunda boşanmak isteyen kişilerin açacakları davanın türü, davanın açılacağı mahkemenin iş yükü, boşanma avukatı tutulup tutulmaması gibi etmenler boşanma davası süresini direk olarak etkilemektedir. Bu noktada dava, anlaşmalı boşanma şeklinde olması durumunda uzman bir boşanma avukatı ile 1 hafta ile 2 ay arasında sonlandırılabilmektedir. Çekişmeli olması durumunda ise bireyse olarak açılacak davalar 5 6 sene sürebilmekle birlikte boşanma avukatı tutarak bu süreyi 1 yıldan daha aza çekmek mümkün olabilmektedir.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Boşanma Sebebi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Nasıl Boşanılır?

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik birliği içerisinde eşlerden birisinin diğer eşi ölümle tehdit etmesi,eşe karşı şantaj yapması gibi durumlar, boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Tehdit nedeniyle boşanma davası açılırken, davanın açılabilmesi için hazırlanacak boşanma dilekçesi davanın seyrini direk olarak etkilemektedir. O yüzden tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından hukuki destek alınması önerilir.

 

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişiler, maruz kaldıkdıkları tehditin boyutuna göre boşanma davası içerisinde hakimden tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin işletilmesini talep edebilmektedirler. Bu noktada davanın açılabilmesi için yazılacak olan tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde tehditin boyutu ele alınmaldır. Örneğin eşi ölümle tehdit etme davranışı nedeniyle boşanma davası açıldığında hakim tehdit edilen kişinin korunmasına yönelik tedbirler alır. Tehdit eden kişinin evden uzaklaştırılması, tehdit eden kişinin, davayı açan kişiye, davacının ailesine, iş yerine, çocuklara… gibi tehditin devam edebileceği kişi yada kurumlara yaklaşmasının engellenmesi sağlanmak amacıyla tedbirler alabilir. Ya da tehdit eden kişinin madde ve alkol bağımlısı olması durumunda bu kişinin tedavi edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlayabilir. Bunun dışında tehdit eden kişinin varsa silahının alınması, görevi itibari ile silah taşıması gerekiyorsa (örneğin güvenlik görevlisi) silahının bağlı olduğu kuruma teslim edilmesi gibi tedbirler alınabilir. Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken tehditin boyutu doğru olarak belirtilmelidir.

Tehditin boyutuna ilişkin bilgi verilirken, dayak, darp gibi unsurlar varsa hatane raporu olduğu boşanma dilekçesi içerisinde belirtilebileceği gibi, bu davranışlara tanık olan kişilerin varlığı da belirtilebilir.

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler, bu süreçte boşanma dilekçesinin hukuki altyapısını doğru bir şekilde yerine getirmelidirler. Aksi durumda boşanma süreci uzayacağı hatta boşanma davasının reddedilebileceği göz önüne alınmalıdır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken mutlaka yaşanılan durumlara ilişkin bilgi verimelidir. Bu süreçte yapılan en büyük hatalar, bireylerin tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi örneği üzerinden davalarını açmaları olmaktadır.

 

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesinin hazırlanması aşamasında bireylerin başka bir dilekçe üzerinden bu davayı açmaları onlara yarar yerine zarar getirecektir. Bilinmelidir ki her evlilik kendi iç dinamiklerine sahiptir. O yüzden boşanmayı getiren unsurlar da her dava için ayrı olacaktır. Bu noktada bireylerin tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi örneği yerine kendi durumlarını ifade eden boşanma dilekçesi ile boşanma davası açmaları önerillir.

Eşi Küçük Görme – Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Eşi Küçük Görme – Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ve ortak yaşamın kurulamamasına neden olan olayların birisi de eşlerden birisinin diğer eşi küçük görmesi, diğer eşi aşağılaması davranışıdır. Eşi küçük görme, aşağılama nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davayı açabilmeleri için boşanma dilekçesi ile birlikte davayı açmaları gerekmektedir.

Eşi Küçük Görme Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Eşi tarafından küçük görülen ya da aşağılanan kişiler bu süreçte davanın açılabilmesi için eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. Davanın görüleceği yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yere bağlı olan Aile Mahkemesine dava dilekçesi ile birlikte başvuru yapabilirler.

Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

Aşağılama nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler bu süreçte hukuki anlamda doğru ve eksiksiz hazırlanmış bir boşanma dilekçesi ile birlikte dava açmaya özen göstermelidirler. Boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturacak ve nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi bir çok önemli konunun sonucunu direk olarak etkileyecektir. O nedenle eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi ya da eşi aşağılama nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ilk unsur hazırlanacak boşanma dilekçesinin hukuki altyapısının doğru bir şekilde yerine getirilip getirilmediği olmalıdır.

Eşi Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi örneği, uzak durulması gereken bir boşanma dilekçesi olmaktadır. Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların gerçekleşme biçimi farklı olmaktadır. O yüzden boşanma dilekçesi hazırlanırken bireylerin kendi durumlarını içeren bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açması daha sağlıklı olacaktır. Bu noktada uzman bir boşanma avukatı tarafından alınacak hukuki destek bireylere boşanma sürecinin hızlı ve doğru bir şekilde atlatılmasını sağlar. Boşanma zor bir süreçtir ve bu süreçte velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi bir çok husus için hak kaybı yaşanması istenmiyorsa bireylere boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilir.

 

Aşağılama nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından sürecin doğru yönetilmesi ve hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi sağlıklı bir boşanma davası geçirilmesine olanak sağlamaktadır.

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik içerisinde kimi tutum ve davranışlar boşanmayı getiren olaylara zemin hazırlamaktadır. Bu hususta değerlendiren olaylardan birisi de aşırı kıskançlıktır. Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma davası açacak kişiler bu süreçte davaları için gerekli boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. “Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi” hazırlanırken bireylerin üzerinde durmaları gereken noktalar vardır. Öncelikle bilinmelidir ki boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturur. Hukuki açıdan doğru hazırlanmamış bir boşanma dilekçesi davanın reddine neden olabilir. Boşanma davasının reddi durumunda aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma davası tekrar açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekmektedir.

 

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bireyler dilekçe içerisinde boşanmayı getiren olayların izahını, boşanmanın hukuki gerekçesini, boşanma sonrası taleplerini ayrıntılı olarak ifade etmelidir. Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişilere tavsiyemiz bu konuda uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almalarıdır. Zira Medeni Kanun içerisinde belirlenmiş olan özel boşanma nedenleri arasında Aşırı kıskançlık bulunmaz. Bunun yerine 4721 sayılı Medeni Kanun içerisinde belirlenmiş olan genel boşanma nedenlerinden Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, hukuki sebep olarak öne sürülmelidir. Yani bir başka söylemle, boşanma davasının hukuki altyapısı, aşırı kıskançlık nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsıldığı üzerine kurulmalıdır.

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi – Hukuki Sebep

Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 166. Maddesine dayanılarak Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı ve ortak yaşamın kurulamadığı öne sürülmelidir. Kanun evlilik birliğinin temelden sarsılması ve ortak yaşamın kurulamaması gibi durumlarda kişilerin boşanma davası açabileceklerine hükmetmiştir. O yüzden bireyler de aşırı kıskançlık durumunu evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak ele almalıdır. Hakim de açılan boşanma davasında ortak yaşamın kurulmasının imkansız olup olmadığı üzerinde durur. Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma davasında hakimin kanaati evliliğin devam edebilir olduğu yönünde ise boşanma davası reddedilir. Boşanma davasının reddi durumunda ise davayı açan kişi 3 yıl içerisinde tekrar aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma davası açamaz.

Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

Boşanma dilekçesi hazırlamak bilgi ve deneyim gerektiren bir husustur. Bu noktada bireylerin hazırlayacakları “boşanma dilekçesi” hukuka uygun olmalıdır. Bilinmelidir ki boşanma davası açılırken gereken en önemli belge boşanma dilekçesi olmaktadır. Boşanma dilekçesinde kişi hukuki gerekçeyi, boşanma sonrası taleplerini, boşanma sürecini getiren olayların izahını ayrıntılı olarak yapmalıdır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Örneğin boşanmayı getiren olaylar ve boşanma sebepleri öne sürülürken mutlaka 4721 sayılı Medeni Kanuna bağlı kalınmalıdır.

Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususların temelinde hukuki altyapı vardır. Boşanma süreci zor bir süreçtir ve bireylerin bu süreci en kolay şekilde atlatabilmeleri ancak hukuki anlamda sürecin doğru yürütülmesi ile mümkündür. O yüzden boşanma sebepleri, boşanmadan doğacak “nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat” gibi talepler, boşanmayı getiren olayların izahı ve ispatının yapılması… gibi durumlar mutlaka hukuki çerçeve dahilinde gerçekleştirilmelidir.

Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Avukat Tutulması Gerekir Mi?

Boşanma süreci gerek maddi gerekse de manevi anlamda oldukça zor olabilir. Bu süreçte bireyler hukuki bilgi ve deneyime sahip olmamaları nedeniyle bir çok olumsuzlukla karşılaşacaklardır. O yüzden boşanma avuaktı tutulması önerilir. Boşanma avukatı tutmak zorunlu değildir. Boşanmak istiyorum diyen kişilerin davayı kendileri açmaları ve süreci kendileri yürütmeleri mümkündür. Ancak boşanma avukatı tutulmadan açılacak boşanma davaları, gerek süre olarak gerekse de sonuç olarak bireylere avantaj sağlamamaktadır. Aksine yaşanabilecek hak kayıpları düşünüldüğünde boşanma avukatı tutmak daha akıllıca olacaktır. Örneğin çocuğun velayetinin alınması, tazminat ve nafaka alınabilmesi gibi durumlar için etkili bir savunma yapılması gerekir. Bu konularda bireyler hak kaybı yaşayabilirler. Bunun dışında açılacak boşanma davasının reddi de bireylerin 3 yıl boyunca aynı nedenle boşanma davası açamamalarına neden olur.

 

Boşanma davalarında gerekli belgeler” nedir ve bu belgeler nasıl hazırlanır diye merak eden kişilerin öncelikle davanın açılabilmesi ve yürütülebilmesi için ihtiyaç duyacağı belge boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi hukuki olarak doğru hazırlanmalıdır. Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat edilmesi gereken konular vardır. Örneğin boşanmayı getiren olayların izahının nasıl yapılacağı, hukuki sebebin nasıl öne sürüleceği, boşanma sonrası taleplerin ne olacağı… gibi