Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma davası açılabilmesi için gerekli belgelerin başında boşanma dilekçesi gelmektedir. Boşanma dilekçesi bu sürecin iskeletini oluşturur. O yüzden boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken esas konu boşanma dilekçesinin hukuki altyapıya sahip olmasıdır. Boşanma davası dilekçe örneği adı altında internet üzerinden bulunacak dilekçe örnekleri gelişi güzel hazırlanmış ve hukuki altyapısı olmayan belgelerdir. O yüzden uzak durulması gerekir.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği Neden Zararlıdır?

Boşanma davası dilekçe örneği olarak internette bulunacak olan belgeler, gelişi güzel hazırlanmıştır. Her evlilik içerisinde kendisine has tutum ve davranışlar sonucunda boşanmayı getiren olaylar yaşanır. Bu yüzden boşanma dilekçesi kişiye özel olarak hazırlanmalıdır ve boşanmayı getiren olayların ifadesi kişiye özel olmalıdır. Bu duruma örnek vermek gerekirse boşanma davası açacak kişi açısından öne sürülecek hukuki sebep aldatma olabilir fakat aldatma eyleminin nasıl gerçekleştiği, aldatmayı ispat edecek tanık ya da argümanların neler olduğu gibi bir çok ayrıntı kişiye özeldir ve her aldatma nedeniyle boşanma davasında farklılık gösterebilmektedir. O yüzden boşanma davası dilekçe örneği üzerinden bireylerin boşanma davası açmaları onlara yarardan çok zarar getirecektir.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği Yerine Özel Hazırlanmış Dilekçe

Boşanma davası acaçak kişilerin boşanma davası dilekçe örneği yerine uzman bir boşanma avukatı ile boşanma davası açması, davanın seyri açısından son derece önemli olan ve sürecin iskeletini oluşturacak boşanma dilekçesinin kişiye özel hazırlanması anlamına gelecektir. Bu süreçte yaşanabilecek hak kayıplarının önemli bir kısmı boşanma dilekçesinin usule uygun hazırlanmaması nedeniyle gerçekleşir. O yüzden boşanma sürecinde atılacak ilk adım çok önemlidir. Boşanma davası dilekçe örneği yerine boşanma avukatı tarafından hukuki çerçevede özel olarak hazırlanmış boşanma dilekçesi bireylerin boşanma davası sürecini daha kolay atlatabilmelerine olanak sağlar. Boşanma davası açılırken bireylerin boşanma davası dilekçe örneği ile kendi boşanma süreçlerini ilişkilendirmeleri de oldukça sakıncalıdır. Zira boşanma dilekçesi içerisinde çocuğun velayeti, evlilik içerisinde alınan malların nasıl paylaşılacağı, tazminat talep edilip edilmeyeceği, nafaka talep edilip edilmeyeceği gibi konulara değinilmektedir ve bireylerin kendi durumları üzerinden yola çıkarak boşanma dilekçesi hazırlamaları süreci belirlemektedir.

Nafaka Artırma Dilekçesi

Nafaka Artırma Dilekçesi

Boşanma sonrası hakim eşlerden birisinin diğer eşe düzenli nafaka ödemesine hükmedebilmektedir. Fakat kimi zaman nafakanın yetmediği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Aldığım nafaka yetmiyor diyen kişilerin bu süreçte nafaka artırım davası açmaları gerekir. Nafaka artırma açılabilmesi için bireylerin yetkili mahkemeye nafaka artırım dilekçesi ile birlikte bağvuru yapmaları gerekir. Nafaka artırım dilekçesi açılacak olan nafaka artırma davasının iskeletini oluşturur.

Nafaka Nasıl Artırılır?

Bilinmesi gereken nafaka artırımı davası ile artış isteminin karşılanabilmesi için hukuki sebepler ortaya konulmalı ve bu hususta hakim kanaati oluşturulmalıdır. Nafaka artırım davasında öne sürülebilecek farklı neden ve durumlar bulunur. Örneğin hakimin boşanma esnasında ödenmesine hükmettiği nafaka miktarı yıllar içerisinde enflasyon karşısında değer kaybedebilmektedir. Örneğin 10 yıl önce 300 tl nafaka ödenmesi yönünde verilen karar kesin hükümler içermez bu nedenle bu 10 yıl önceki nafaka miktarının artırılması talep edilebilir. Bunun için de nafakasını yükseltmek isteyen kişi nafaka artırım dilekçesi ile birlikte nafaka artırma davası açmalıdır.

Nafaka artırma davası açacak kişilerin iştirak nafakası artırma talepleri için de çocuğun okul yemek, barınma temizlik giyim gibi masraflarının artmasını öne sürerek nafaka artırma davası açmaları mümkündür.

Nafaka Artırma Dilekçesi Yazarken Dikkat!

Nafaka artırma dilekçesi hazırlatmak isteyen bireyler açısından bu süreçte davada kullanılacak dilekçe kişiye özel olmalı ve nafaka artırma isteğini belirtmelidir. O yüzden nafaka artırma dilekçesi örneği gibi gelişi güzel hazırlanmış dilekçelerden uzak durulması önerilir.

Nafaka artırma davası açarak ağırlaşan hayat şartları sonrası aldığı nafakanın yükseltilmesini talep edecek olan kişinin yaşadığı durum ile ilgili olarak nafaka artırma dilekçesi hazırlaması gerekir. Nafaka artırma dilekçesi hukuki altyapıya uygun olarak hazırlanlı ve nafaka artırımına ilişkin talepler ayrıntılı bir şekilde ifade edilmeldir.

Nafaka artırma davası açmak istiyorum diyen kişi ayrıca nafaka artırma dilekçesi içerisinde nafakanın enflasyon verilerine ve tefe tüfe oranlarına göre her yıl artış göstermesini talep edebilir. Bu da ileriki dönemde yeniden nafaka artırma davası açılmasının önüne geçebilmektedir. Bu durumda birey enflasyon karşısında değer kaybeden nafakasını da korumuş olacaktır.  Nafaka artırma davalarında bireyler uzman bir boşanma avukatı ile de iletişime geçerek önceki dönemden kalan ve ödenmemiş nafakalarını da talep edebilirler.

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

İlgisizlik sebebiyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davayı açabilmeleri için, davanın açılacağı Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hukuki açıdan doğtu hazırlanmış olmalıdır. Zira boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturmaktadır ve sürecin nasıl işleyeceği boşanma dilekçesi ile belirlenir. Bu yüzden  hazırlanırken dikkatli olunması gerekmektedir.

Öncelikle ilgisizlik sebebiyle boşanma Medeni Kanun tarafından sayılan özel boşanma nedenleri arasında yer almaz. İlgisizlik kavramı evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilmektedir. O nedenle ilgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166. maddesi uyarınca “evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma” hukuki sebep olarak öne sürülmelidir.

Söz konusu kanun maddesine göre ortak yaşamın kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde sarsılmış ise boşanma davası açılabilmektedir. İlgisizlik de evlilik birliğini temelden sarsan durum olarak öne sürülmeli ve boşanma davası açacak kişi ortak yaşamın kurulmasının imkansız olduğuna dair hakim kanaati oluşturmalıdır. Bu da öncelikle hukuki açıdan doğru şekilde hazırlanmış boşanma dilekçesi ile mümkündür. Boşanma dilekçesinin doğru yazılmamış olması durumunda açılacak boşanma davası süre olarak daha uzun zaman diliminde sonuçlanacağı gibi boşanma davasının reddi kararı da ortaya çıkabilmektedir. Bilinmesi gerekir ki ilgisizlik sebebiyle boşanma davası açacak kişinin açtığı boşanma davası reddedilmesi durumunda birey 3 yıl içerisinde tekrar ilgisizlik sebebiyle boşanma davası açamaz.

ilgisizlik sebebiyle boşanma

ilgisizlik sebebiyle boşanma

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken bireylerin boşanma davası dilekçe örneği baz almaları mutlaka kaçınılması gereken bir davranış olmalıdır. Boşanma davası dilekçe örneği kalıp halinde yazılmış ve hukuki altyapısı olmayan dilekçelerdir. Her evlilik içerisinde kendisine has durumları barındırır. Bu yüzden açılacak olan boşanma davaları da kendisine özgü durumlardan kaynaklanır. O yüzden gelişi güzel yazılmış bir boşanma dilekçesi bireye yarardan çok zarar getirecektir.

İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken mutlaka hukuki bilgi ve tecrübeye sahip boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir. Bireyler maddi durumları el vermekte ise boşanma avukatı tutarak bu süreci yürütmelidirler. Maddi durumları olmayan kişiler ise bulundukları ildeki barolardan ücretsiz avukat tayin edilmesini talep edebilirler. Ne olursa olsun ilgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken uzman bir boşanma avukatından destek alınması mutlak yarar sağlayacaktır.

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanun hangi hallarde boşanma davası açılabileceğini açıkça ifade etmektedir. Buna göre eşlerden birisinin ortak ikamet edilen konutu terk etmesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Boşanma davası açılırken her boşanma nedeni kendisine has prosedürleri içerecektir. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için de farklı bir prosedür izlenmektedir. Terk nedeniyle boşanmak için evi terk eden eşe 4. ayda eve dönmesi için ihtar yapılmaktadır. İhtarın ardından 2 ay içerisinde eşin eve dönmemesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bireylerin üzerinde durmaları gereken önemli hususlar vardır.

eşin evi terk etmesi nedeniyle boşanma

eşin evi terk etmesi nedeniyle boşanma

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde hukuki sebep olarak Türk Medeni Kanunu 164. maddesi öne sürülmekle birlikte evi terk eden kişinin hangi tarihte evi terk terk ettiği ve hangi tarihte bu kişiye geri dönmesi amacıyla ihtar çekildiği belirtilmelidir. Eşin evi terk etmesinin üzerinde 4 ay geçmesi durumunda çekilecek olan ihtar ancak mahkeme yoluyla yapılabilir, onun dışında bireysel olarak kişiye eve dönmesi yönünde yapılan ikazlar hukuki açıdan geçerli olmamaktadır.

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde boşanma davasını açacak olan kişi, varsa iştirak ve tedbir nafakası ile ilgili talebini açıkça ifade etmelidir. Bu hususta hakim boşanma davası devam ederken boşanma davası açan kişinin mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilebilmesi için nafakaya hükmedecektir.

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken birey evliliğine dair açıklayıcı bilgiler vermelidir. Örneğin hangi tarihte evlendiği ne kadar süredir evli olduğu, eşin ev içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediği, hangi sebeple evden ayrıldığı… gibi

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi yalnızca evi terk eden eş için değil, eşini evden kovan, eşinin eve girmesini engelleyen, evin kilidini değiştiren, eşi ailesine bırakan ve geri almayı reddeden kişiler için de boşanma davası sürecinde hazırlanması gerekir.

Terk nedeniyle boşanma davalarında bireyler hukuki süreci doğru yürütmek durumundadırlar. Hukuki sürecin doğru yürütülmemesi, yalnızca boşanma davası süresini değil boşanma davası sonucunu ve boşanmadan doğacak hakların korunması gibi unsurları da etkilemektedir.

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişilerin bu süreçte hukuki destek almaları önerilir. Özellikle internette bulunan terk nedeniyle boşanma dilekçesi örneği gibi hukuki altyapıdan uzak dilekçelerde uzak durulması gerekir. Zira bu tip örnekler bireylere boşanma sürecinde yarardan çok zarar getirecektir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Şiddetli geçimsizlik kavramı halk dilinde eşlerin evlilik içerisinde anlaşamamaları olarak dile getirilmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından açılacak boşanma davasında öne sürülmesi gereken hukuki gerekçe ise “evlilik birliğinin temelden sarsılması” olmalıdır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle belirtilmesi gereken konu, boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturur ve boşanma sürecini direk olarak etkilemektedir. O nedenle hukuki altyapıya uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanması gerekir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Medeni Kanun hangi durumlarda boşanma davası açılabileceği açıkça ifade etmektedir. Aile birliği içerisinde yaşanılan şiddetli geçimsizlik durumu, evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde sarsıldığı durumlarda bireylerin boşanma davası açabileceğinin altını çizmektedir. O nedenle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi açarken kanunun 166. maddesi, boşanma dilekçesinde haklı boşanma nedeni olarak gösterilmelidir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

 

Şiddetli Geçimsizlik Yaşanan Durumların Belirtilmesi

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılacak boşanma davası için hazırlanacak olan boşanma dilekçesinde kişi, eşi ile yaşadığı durumları ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Örneğin eşinin aşırı kıskanç olması, eşinin kendisine ve çocuklara karşı ilgisiz olması, eşinin ev işleriyle ilgilenmediği… gibi bir çok durum şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde beyan edilmelidir. Hakim açılan boşanma davasında, boşanmayı getiren olayların araştırılması ve gerekli bilgilerin toplanmasını sağlayarak eşlerin boşanmalarına veya davanın reddine karar verir. O yüzden şiddetli geçimsizlik yaşanılan durumlar ince ayrıntıları ile birlikte ifade edilmelidir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesinde İstek ve Talepler

Boşanma davası açacak kişi, boşanma dilekçesi içerisinde açılan dava sonucunda talep ve isteklerini ayrıntılı olarak belirtmelidir. Bu istek ve talepler boşanmanın maddi sonuçları ya da manevi sonuçları olabilir. Örneğin ortak çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda boşanma davası açacak kişi çocuğun velayetini talep edebilir. Ya da boşanma sonrası yaşamın idame ettirilebilmesi için nafaka isteyebilir. Tüm istek ve talepler şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde açıkça ifade edilmelidir.