Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma davası açmayı düşünen kişilerin bu süreçte davayı açabilmeleri için hazırlamaları gereken boşanma dilekçesi, tüm sürecin nasıl işleyeceğini belirleyen ve boşanma davalarının iskeletini oluşturan en önemli belgedir. O nedenle boşanma dilekçesi hazırlanırken hukuki altyapının doğru kurulması gerekir. Hakarey nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişiler, açmak istedikleri boşanma davasında öne sürecekleri boşanma nedenine uygun bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdır. Bu noktada hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi yazılırken, medeni kanunun hangi maddesine dayanılacağı, hakaretin kim tarafından nasıl cereyan ettiği gibi durumlar yazılacak olan hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi için farklılık arz edecektir.

Örneğin eşi tarafından hakarete uğrayan bir kişinin hazırlaması gereken boşanma dilekçesi ile, eşinin ailesi tarafından hakarete maruz kalan kişinin yazması gereken boşanma dilekçesi, öne sürülecek hukuki sebebin farklı olması nedeniyle aynı olmayacaktır.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Burada boşanma dilekçesi yazacak kişi öncelikle boşanmayı getiren hakaret davranışının nasıl işlendiğini belirtmelidir. Mesela eşinin sistematik olarak hakaret aşağıla ya da sözlü saldırılarına maruz kalan kişi pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açabilir. Medeni Kanun eşlerden birisinin diğer eşe, ağır derecede hakaret edilmesi, eşin sürekli olarak aşağılamaya maruz bırakılması gibi durumlarda ğek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açılabileceğine hükmeder.

Yukarıda vermiş olduğumuz örnek dışında hakaret nedeniyle boşanma davalarına konu olan durumlar da mevcuttur. Örneğin eşinin ailesi tarafından sürekli hakaret ve iftiralara maruz kalan birey hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bu durumun evlilik birliğini temelden sarstığı yönünde bir dilekçe yazmalıdır. Kanunun 166. Maddesi uyarınca evliliğin taraflardan beklenmeyecek şekilde sarsıldığı ve ortak yaşam kurulmasının imkansız olduğu durumlarda taraflar boşanma davası açabilmektedir.

İki farklı örnekte görüldüğü üzere hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken olayın kim tarafından nasıl gerçekleştirildiği, boşanma nedenini değiştireceğinden dolayı mutlaka bireylerin uzman bir boşanma avukatı ile boşanma dilekçesi hazırlamaları önerilir. Boşanma dilekçesi, boşanma sürecinin başladığı ve nasıl ilerleyeceğinin belirlendiği noktadır, bu nedenle oldukça önemlidir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma sürecinde en fazla yapılan hatalardan birisi de bireylerin boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini hazırlamaları olacaktır. Bilinmesi gerekir ki her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olaylar dizisi farklı şekilde cereyan eder. Bu da boşanma davasının niteliğinin her evlilikte farklı olacağı sonucunu doğurur. Hakaretnedeniyle boşanma dilekçesi örneği yerine bireylerin kendilerine özel olarak hazırlanmış boşanma dilekçesi ile davayı açmaları onlara avantaj sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>