Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

Boşanma dilekçesi hazırlamak bilgi ve deneyim gerektiren bir husustur. Bu noktada bireylerin hazırlayacakları “boşanma dilekçesi” hukuka uygun olmalıdır. Bilinmelidir ki boşanma davası açılırken gereken en önemli belge boşanma dilekçesi olmaktadır. Boşanma dilekçesinde kişi hukuki gerekçeyi, boşanma sonrası taleplerini, boşanma sürecini getiren olayların izahını ayrıntılı olarak yapmalıdır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Örneğin boşanmayı getiren olaylar ve boşanma sebepleri öne sürülürken mutlaka 4721 sayılı Medeni Kanuna bağlı kalınmalıdır.

Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususların temelinde hukuki altyapı vardır. Boşanma süreci zor bir süreçtir ve bireylerin bu süreci en kolay şekilde atlatabilmeleri ancak hukuki anlamda sürecin doğru yürütülmesi ile mümkündür. O yüzden boşanma sebepleri, boşanmadan doğacak “nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat” gibi talepler, boşanmayı getiren olayların izahı ve ispatının yapılması… gibi durumlar mutlaka hukuki çerçeve dahilinde gerçekleştirilmelidir.

Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Avukat Tutulması Gerekir Mi?

Boşanma süreci gerek maddi gerekse de manevi anlamda oldukça zor olabilir. Bu süreçte bireyler hukuki bilgi ve deneyime sahip olmamaları nedeniyle bir çok olumsuzlukla karşılaşacaklardır. O yüzden boşanma avuaktı tutulması önerilir. Boşanma avukatı tutmak zorunlu değildir. Boşanmak istiyorum diyen kişilerin davayı kendileri açmaları ve süreci kendileri yürütmeleri mümkündür. Ancak boşanma avukatı tutulmadan açılacak boşanma davaları, gerek süre olarak gerekse de sonuç olarak bireylere avantaj sağlamamaktadır. Aksine yaşanabilecek hak kayıpları düşünüldüğünde boşanma avukatı tutmak daha akıllıca olacaktır. Örneğin çocuğun velayetinin alınması, tazminat ve nafaka alınabilmesi gibi durumlar için etkili bir savunma yapılması gerekir. Bu konularda bireyler hak kaybı yaşayabilirler. Bunun dışında açılacak boşanma davasının reddi de bireylerin 3 yıl boyunca aynı nedenle boşanma davası açamamalarına neden olur.

 

Boşanma davalarında gerekli belgeler” nedir ve bu belgeler nasıl hazırlanır diye merak eden kişilerin öncelikle davanın açılabilmesi ve yürütülebilmesi için ihtiyaç duyacağı belge boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi hukuki olarak doğru hazırlanmalıdır. Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat edilmesi gereken konular vardır. Örneğin boşanmayı getiren olayların izahının nasıl yapılacağı, hukuki sebebin nasıl öne sürüleceği, boşanma sonrası taleplerin ne olacağı… gibi

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma davası açılabilmesi için gerekli belgelerin başında boşanma dilekçesi gelmektedir. Boşanma dilekçesi bu sürecin iskeletini oluşturur. O yüzden boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken esas konu boşanma dilekçesinin hukuki altyapıya sahip olmasıdır. Boşanma davası dilekçe örneği adı altında internet üzerinden bulunacak dilekçe örnekleri gelişi güzel hazırlanmış ve hukuki altyapısı olmayan belgelerdir. O yüzden uzak durulması gerekir.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği Neden Zararlıdır?

Boşanma davası dilekçe örneği olarak internette bulunacak olan belgeler, gelişi güzel hazırlanmıştır. Her evlilik içerisinde kendisine has tutum ve davranışlar sonucunda boşanmayı getiren olaylar yaşanır. Bu yüzden boşanma dilekçesi kişiye özel olarak hazırlanmalıdır ve boşanmayı getiren olayların ifadesi kişiye özel olmalıdır. Bu duruma örnek vermek gerekirse boşanma davası açacak kişi açısından öne sürülecek hukuki sebep aldatma olabilir fakat aldatma eyleminin nasıl gerçekleştiği, aldatmayı ispat edecek tanık ya da argümanların neler olduğu gibi bir çok ayrıntı kişiye özeldir ve her aldatma nedeniyle boşanma davasında farklılık gösterebilmektedir. O yüzden boşanma davası dilekçe örneği üzerinden bireylerin boşanma davası açmaları onlara yarardan çok zarar getirecektir.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği Yerine Özel Hazırlanmış Dilekçe

Boşanma davası acaçak kişilerin boşanma davası dilekçe örneği yerine uzman bir boşanma avukatı ile boşanma davası açması, davanın seyri açısından son derece önemli olan ve sürecin iskeletini oluşturacak boşanma dilekçesinin kişiye özel hazırlanması anlamına gelecektir. Bu süreçte yaşanabilecek hak kayıplarının önemli bir kısmı boşanma dilekçesinin usule uygun hazırlanmaması nedeniyle gerçekleşir. O yüzden boşanma sürecinde atılacak ilk adım çok önemlidir. Boşanma davası dilekçe örneği yerine boşanma avukatı tarafından hukuki çerçevede özel olarak hazırlanmış boşanma dilekçesi bireylerin boşanma davası sürecini daha kolay atlatabilmelerine olanak sağlar. Boşanma davası açılırken bireylerin boşanma davası dilekçe örneği ile kendi boşanma süreçlerini ilişkilendirmeleri de oldukça sakıncalıdır. Zira boşanma dilekçesi içerisinde çocuğun velayeti, evlilik içerisinde alınan malların nasıl paylaşılacağı, tazminat talep edilip edilmeyeceği, nafaka talep edilip edilmeyeceği gibi konulara değinilmektedir ve bireylerin kendi durumları üzerinden yola çıkarak boşanma dilekçesi hazırlamaları süreci belirlemektedir.

Nafaka Artırma Dilekçesi

Nafaka Artırma Dilekçesi

Boşanma sonrası hakim eşlerden birisinin diğer eşe düzenli nafaka ödemesine hükmedebilmektedir. Fakat kimi zaman nafakanın yetmediği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Aldığım nafaka yetmiyor diyen kişilerin bu süreçte nafaka artırım davası açmaları gerekir. Nafaka artırma açılabilmesi için bireylerin yetkili mahkemeye nafaka artırım dilekçesi ile birlikte bağvuru yapmaları gerekir. Nafaka artırım dilekçesi açılacak olan nafaka artırma davasının iskeletini oluşturur.

Nafaka Nasıl Artırılır?

Bilinmesi gereken nafaka artırımı davası ile artış isteminin karşılanabilmesi için hukuki sebepler ortaya konulmalı ve bu hususta hakim kanaati oluşturulmalıdır. Nafaka artırım davasında öne sürülebilecek farklı neden ve durumlar bulunur. Örneğin hakimin boşanma esnasında ödenmesine hükmettiği nafaka miktarı yıllar içerisinde enflasyon karşısında değer kaybedebilmektedir. Örneğin 10 yıl önce 300 tl nafaka ödenmesi yönünde verilen karar kesin hükümler içermez bu nedenle bu 10 yıl önceki nafaka miktarının artırılması talep edilebilir. Bunun için de nafakasını yükseltmek isteyen kişi nafaka artırım dilekçesi ile birlikte nafaka artırma davası açmalıdır.

Nafaka artırma davası açacak kişilerin iştirak nafakası artırma talepleri için de çocuğun okul yemek, barınma temizlik giyim gibi masraflarının artmasını öne sürerek nafaka artırma davası açmaları mümkündür.

Nafaka Artırma Dilekçesi Yazarken Dikkat!

Nafaka artırma dilekçesi hazırlatmak isteyen bireyler açısından bu süreçte davada kullanılacak dilekçe kişiye özel olmalı ve nafaka artırma isteğini belirtmelidir. O yüzden nafaka artırma dilekçesi örneği gibi gelişi güzel hazırlanmış dilekçelerden uzak durulması önerilir.

Nafaka artırma davası açarak ağırlaşan hayat şartları sonrası aldığı nafakanın yükseltilmesini talep edecek olan kişinin yaşadığı durum ile ilgili olarak nafaka artırma dilekçesi hazırlaması gerekir. Nafaka artırma dilekçesi hukuki altyapıya uygun olarak hazırlanlı ve nafaka artırımına ilişkin talepler ayrıntılı bir şekilde ifade edilmeldir.

Nafaka artırma davası açmak istiyorum diyen kişi ayrıca nafaka artırma dilekçesi içerisinde nafakanın enflasyon verilerine ve tefe tüfe oranlarına göre her yıl artış göstermesini talep edebilir. Bu da ileriki dönemde yeniden nafaka artırma davası açılmasının önüne geçebilmektedir. Bu durumda birey enflasyon karşısında değer kaybeden nafakasını da korumuş olacaktır.  Nafaka artırma davalarında bireyler uzman bir boşanma avukatı ile de iletişime geçerek önceki dönemden kalan ve ödenmemiş nafakalarını da talep edebilirler.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Çekişmeli Boşanma kavramı, boşanma sürecinde tarafların uzlaşma sağlayamamaları sonucu açılan boşanma davasının yürütülme şeklidir. Çekişmeli boşanma davası açarken bireyler Aile Mahkemesine çekişmeli boşanma dilekçesi ile birlikte başvuru yapmalıdırlar. Çekişmeli boşanmalarda taraflar çocuğun velayeti, evlilik içerisinde alınan malların nasıl paylaşılacağı, tazminat ya da nafaka talepleri gibi bir çok konuda uzlaşma sağlayamadıklarından dolayı boşanma davası açacak kişi açısından çekişmeli boşanma dilekçesi oldukça önemlidir.

Çekişmeli boşanma dilekçesi içerisinde bireyler boşanmanın hukuki sebeplerini doğru bir şekilde dile getirmelidir. Yanlış bir şekilde açılacak boşanma davası reddedildiği taktirde aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılamaz. O yüzden çekişmeli boşanma dilekçesi açılacak olan boşanma davasının iskeleti olacaktır.

Boşanma davasını açacak olan kişi çekişmeli boşanma dilekçesi içerisinde boşanmayı getiren olayların ayrıntısını vermelidir. Zira boşanmayı getiren olaylar hakkında hakim kimin kusur ne kadar kusur sahibi olduğunu incelemekte ve buna göre karar vermektedir. Boşanma davalarında kusur tazminat ve nafaka gibi maddi unsurları direk olarak etkilemektedir.

Çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilecek unsurlardan bir diğeri ise boşanmayı getiren vakalar üzerinde hukuki dayanakların belirtilmesidir. Yani öne sürülen boşanma sebebinin ispatına ilişkin bilgilerin verilmesi gerekir. Bu bilgi boşanmak isteyen kişinin öne sürdüğü savın güçlendirilmesi açısından dikkate alınan bir durumdur.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma dava dilekçesi örneği arayan kişiler açısından bulunacak örnek boşanma dilekçeleri sağlıklı olmayacaktır. Her evlilik içerisinde kendine has durumları barındırır. O yüzden boşanacak kişiler açısından da boşanmaya neden olan olaylar her boşanmada farklılık gösterecektir. Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği ise gelişi güzel hazırlanmış ve kalıp cümleler içerebilmektedir. Bireylerin örnek dilekçeler üzerinden kendi davalarını açmaları sakıncalı olacaktır.

Boşanma zor bir süreçtir ve hazırlanacak çekişmeli boşanma dilekçesi dava sürecini etkileyeceği gibi dava sonunda hak kaybı yaşanması olasılığını da etkilemektedir. Dilekçe içerisinde öne sürülen nedenler, bu nedenler üzerinde kimin haklı olduğunun araştırılması, incelenmesi, kanıtların toplanması, tanık dinlenmesi, ispat için kullanılacak argüman ve belgelerin toparlanması, bilirkişi raporlarının istenmesi… gibi bir çok unsur, çelişmeli boşanma davalarının süresi ve sonucu açısından önemlidir. Boşanma sürecinde tüm bu unsurlara ilişkin prosedürlerin etkili bir şekilde yapılabilmesinin temelini çekişmeli boşanma dilekçesi oluşturmaktadır.

Boşanma davası açacak kişiler boşanma avukatı tutmaları durumunda çekişmeli boşanma dilekçesi avukatları tarafından hazırlanacaktır. Avukat tutmadan boşanma davası açmak isteyen kişilerin ise en azından çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma kavramı eşlerin boşanma sürecinde hızlı ve kolay bir şekilde yasal olarak ayrılmaları adına tüm konularda uzlaşma sağlamaları olarak ifade edilebilir. Boşanmayı ilgilendiren tüm konularda eşlerin uzlaşma sağlayarak evlilik birliğini noktayalabilmeleri için Medeni Kanun boşanma davası açılmasına hükmetmektedir. Bu hususta açılacak boşanma davası da usul ve şekil yönünden “Anlaşmalı Boşanma Davası” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma davası açarken davayı açacak olan kişi anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine boşanma istemiyle dava açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye merak eden kişilerin bu süreçte hazırlayacağı dilekçenin hukuki altyapısının olması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken öncelikle eşlerin her konuda mutabık olmaları gerekir. Zira anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için 4721 sayılı Medeni Kanun, tarafların tüm konularda hem fikir olduklarını beyan ettikleri bir boşanma protokolü imzalamaları şartı aramaktadır.

Eşler her konuda hem fikir olmaları sonucu boşanma davası, yetkili Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte yapılabilir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken esas unsur bu dilekçenin hukuki çerçevede yazılmasıdır. Zira çoğu zaman boşanma davası usul yönünden yapılan hatalardan dolayı reddedilmektedir. O yüzden bireylere anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir.

 

Her evlilik içerisinde kendine özgü durumlar vardır. Boşanmayı getiren olayların öne sürülmesi, boşanma nedenleri, boşanmaya neden olacak davranış ve tutumlar ile ilgili olarak hangi tarafın kusurlu olduğu… gibi konular her boşanmada farklı olacaktır. O nedenle anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken gelişi güzel yazılmış ve kalıp halindeki boşanma dilekçeleri yerine bireylerin kendi durumlarını içeren bir anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlmaları, davanın seyri ve sonucu açısından önem arz eder. Bu yüzden mutlak suretle anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.

Boşanma davası açacak kişiler açısından bu süreçte boşanma avukatı tutulması zorunlu bir unsur değildir. Fakat Aile Hukuku ve boşanma sürecinin karmaşık olması bu konuda bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu süreçte alınacak hukuki destek de bireylere hem boşanma süresi hem de boşanmadan doğacak hakların korunması noktasında mutlak fayda sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

anlasmali-bosanma-dilekcesi-ornegi-bosanmadilekcesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği