Darp Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Darp Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma eşlerin evliliği yasal olarak noktalamaları kavramıdır. Bu anlamda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu haklı nedenlere dayanılarak boşanma davası açılması gerektiğine hükmeder. Evlilik içerisinde eşlerden birisinin diğer eşe uyguladığı fiziksel şiddet boşanma nedeni olarak kabul edilen boşanma nedenleri arasında yer alır. Eşinin uyguladığı şiddet yada darp nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu duruma uygun, darp nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekmektedir. Darp nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler, hukuki anlamda eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanan boşanma dilekçeleri sayesinde boşanma sürecini sağlıklı yürütebilirler.

 

Darp Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Eşinden fiziksel şiddet gören, eşi tarafından darp edilen, aile içi şiddete maruz kalan kişiler bu sebeple boşanma davası açmak istemeleri durumunda, davanın açılabilmesi için boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri aile konutunun bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesidir. Aile konutunun bağlı olduğu yerde Aile Mahkemesi yoksa boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilir. Bu süreçte darp nedeniyle boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır diye merak eden kişiler açısından en önemli unsur, dava için öne sürülecek hukuki sebeptir. Hukuki sebebin doğru belirlenmemesi durumunda boşanma davası gerekli ispatın yapılamayacağından dolayı reddedilecektir.

 

Darp Nedeniyle Boşanma Dilekçesi İçerisinde Hukuki Sebep

Türk Medeni Kanunu 166. Maddesi uyarınca evlilik birliği, taraflardan ortak yaşamın devam ettirilmesi beklenmeyecek şekilde sarsılmış ise boşanma davası açılabileceğine hükmetmektedir. Bu noktada eşinden dayak yiyen, eşi tarafından şiddete maruz bırakılan, darp edilen kişiler, evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucu boşanma davası açabilirler. Darp nedeniyle boşanma davalarında, bireyler maruz kaldıkları şiddete ilişkin alacakları darp raporunun bulunduğunu boşanma dilekçesi içerisinde beyan edebilecekleri gibi, bu şekilde bir darp raporu yok ise, darp olayına tanık olan kişilerin bulunduğunu da beyan edebilirler.

 

Darp Nedeniyle Boşanma Davalarında Koruma Kararı

Eşi tarafından tehdit edilen, darp mağduru bireyler 6284 sayılı kanun uyarınca boşanma davası sürerken koruma talep edebilmektedir. Hakim aile içi şiddet söz konusu olduğunda, eşi tarafından darp edilen kişinin korunmasına yönelik önleyici tedbirler uygulayabilmektedir. Örneğin eşini darp eden kişinin evden uzaklaştırılması, çocuklardan uzaklaştırılması, eşin çalıştığı yerden uzaklaştırılması, eşin ailesi ve arkadaşlarına yaklaşmasının engellenmesi, telefon internet gibi iletişim araçları aracılığı ile darp edilen kişinin rahatsız edilmesinin engellenmesi… gibi bir çok önleyici tedbir uygulanabilmektedir.

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik içerisinde kimi tutum ve davranışlar boşanmayı getiren olaylara zemin hazırlamaktadır. Bu hususta değerlendiren olaylardan birisi de aşırı kıskançlıktır. Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma davası açacak kişiler bu süreçte davaları için gerekli boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. “Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi” hazırlanırken bireylerin üzerinde durmaları gereken noktalar vardır. Öncelikle bilinmelidir ki boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturur. Hukuki açıdan doğru hazırlanmamış bir boşanma dilekçesi davanın reddine neden olabilir. Boşanma davasının reddi durumunda aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma davası tekrar açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekmektedir.

 

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bireyler dilekçe içerisinde boşanmayı getiren olayların izahını, boşanmanın hukuki gerekçesini, boşanma sonrası taleplerini ayrıntılı olarak ifade etmelidir. Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişilere tavsiyemiz bu konuda uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almalarıdır. Zira Medeni Kanun içerisinde belirlenmiş olan özel boşanma nedenleri arasında Aşırı kıskançlık bulunmaz. Bunun yerine 4721 sayılı Medeni Kanun içerisinde belirlenmiş olan genel boşanma nedenlerinden Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, hukuki sebep olarak öne sürülmelidir. Yani bir başka söylemle, boşanma davasının hukuki altyapısı, aşırı kıskançlık nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsıldığı üzerine kurulmalıdır.

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi – Hukuki Sebep

Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 166. Maddesine dayanılarak Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı ve ortak yaşamın kurulamadığı öne sürülmelidir. Kanun evlilik birliğinin temelden sarsılması ve ortak yaşamın kurulamaması gibi durumlarda kişilerin boşanma davası açabileceklerine hükmetmiştir. O yüzden bireyler de aşırı kıskançlık durumunu evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak ele almalıdır. Hakim de açılan boşanma davasında ortak yaşamın kurulmasının imkansız olup olmadığı üzerinde durur. Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma davasında hakimin kanaati evliliğin devam edebilir olduğu yönünde ise boşanma davası reddedilir. Boşanma davasının reddi durumunda ise davayı açan kişi 3 yıl içerisinde tekrar aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma davası açamaz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma gerçekleştirecek kişiler açısından, Tür Medeni Kanunu’nun 165. Maddesi “ eşlerden birisinin akıl hastalığı sebebi ile ortak yaşam diğer eş için çekilemez hale gelirse ve akıl hastalığının tedavisinin olmadığı sağlık kurumlarınca raporlanırsa boşanma davası açılabilmektedir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişilerin bu süreçte davanın açılabilmesi için boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapması gerekir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken, hukuki anlamda eksiksiz ve doğru bir boşanma dilekçesi hazırlanması adına uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınmalıdır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi yazarken bireylerin eşinin akıl hastalığı nedeniyle evliliğin çekilemez olduğunu ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Sağlık kurumlarından alınacak olan akıl sağlığı olmadığına dair bir rapor ile bu ispat yapılabilmektedir. Raporda akıl sağlığına tekrar kavuşmanın mümkün olmadığı da yer almalıdır. Yani akıl hastalığı iyileşebilir nitelikte olması durumunda akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılamamaktadır. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken birey, akıl hastalığına dair sağlık kuruluşu raporu olduğunu belirtmelidir. Dilekçe içerisinde akıl hastalığının varlığının resmi sağlık kuruluşlarınca tespit edildiğine değinilmesi önemlidir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açarken bireylerin boşanma dilekçesi içerisinde boşanmayı getiren olayları ayrıntılı olarak anlatması gerekir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde de akıl hastalığı durumunun ortak yaşam kurulmasını engellediği üzerinde durulmalıdır. Örneğin eşin akıl hastalığı nedeniyle saldırgan olması, eşin akıl hastalığı nedeniyle evin geçimini sağlayamayacak durumda olması, akıl hastalığı nedeniyle ev işlerini yerine getirememesi …gibi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmanın hukuki gerekçesinin akıl hastalığı olduğu boşanma davalarında bireyler akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayarak yetkili Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. Davada akıl hastası eşi, velisi ya da atanmışsa vasisi temsil etmektedir. Dava içerisinde hakim akıl hastalığı nedeniyle boşanmaya hükmetmek için hastalığın raporla kanıtlanmasını istemektedir. Bu durumda Alınacak hastane raporu ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Kimi zaman her iki taraf da farklı raporlar sunabilmektedir. Akıl hastalığının durumuna ilişkin birbiri ile çelişen raporların varlığı söz konusu ise Adli Tıp Meclisinden rapor alınmaktadır.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Medeni Kanun eşlerin boşanma gerçekleştirebilmeleri için haklı boşanma nedenleri öne sürmeleri gerektiğine hükmetmektedir. Bu durumu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak açıklamıştır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davanın açılabilmesi için boşanma dilekçesi hazırlaması gerekir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması – Hukuki Sebep

Açılacak boşanma davasının boşanma ile sonuçlanabilmesi için davanın hukuki nedenlere dayandırılması gerekmektedir. Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılan ama hukuki temelde evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak adledilen boşanma nedeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre evlilik birliğinin devamlılığı taraflardan beklenmeyecek şekilde zarar görmüşse ve ortak yaşam kurulması imkansız bir hal almışsa bireyler boşanma davası açabilmektedir. Buna göre evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken açılacak boşanma davası kanunun bu maddesine dayandırılmalıdır.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi hazırlanırken bireyler, hukuki prosedürlere uygun bir şekilde boşanma dilekçesini hazırlamalıdırlar. Boşanma dilekçesi açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturur ve bireyler boşanmayı getiren olayların izahı, boşanma sonrası nafaka tazminat gibi talepleri, varsa çocuğun velayetine ilişkin talepleri ayrıntılı olarak belirtmelidirler.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı oldukça geniştir. O yüzden boşanma davası açacak olan kişi boşanmayı getiren olayları boşanma dilekçesi içerisinde açıkça yazmalıdır. Örneğin: Eşinin ailesiyle yaşadığı bir olumsuzluğun evliliğini zedelediğini ve ortak yaşam kurulmasını engellediğini, olayın nasıl geliştiğini ve eşinin bu olay karşısındaki tutumunu açık açık anlatmalıdır.

Açılacak boşanma davasında olayların izahı oldukça önemlidir. Zira boşanma kararı verilirkenhakim boşanmayı getiren olaylarda kimin kusurlu olduğuna, kimin daha fazla kusur işlediğine de hükmetmektedir. Boşanma davalarında kusur, çocuğun velayeti, tazminat ve nafaka gibi hukuki sonuçları direk olarak etkiler. O yüzden evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanması aşamasına dikkat edilmelidir.

Boşanma davası açacak kişiler, mutlaka bu konuda hukuki bilgiye sahip kişiler tarafından destek almalıdırlar. Boşanma avukatı tutmak bu süreçte bireylerin yasal haklarının korunması adına mutlak fayda sağlayacaktır. Öte yandan boşanma avukatı tutulması durumunda hukuki prosedürler daha hızlı ilerletilebileceğinden dolayı boşanma davası çok daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılabilir.

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

İlgisizlik sebebiyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davayı açabilmeleri için, davanın açılacağı Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hukuki açıdan doğtu hazırlanmış olmalıdır. Zira boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturmaktadır ve sürecin nasıl işleyeceği boşanma dilekçesi ile belirlenir. Bu yüzden  hazırlanırken dikkatli olunması gerekmektedir.

Öncelikle ilgisizlik sebebiyle boşanma Medeni Kanun tarafından sayılan özel boşanma nedenleri arasında yer almaz. İlgisizlik kavramı evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilmektedir. O nedenle ilgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166. maddesi uyarınca “evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma” hukuki sebep olarak öne sürülmelidir.

Söz konusu kanun maddesine göre ortak yaşamın kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde sarsılmış ise boşanma davası açılabilmektedir. İlgisizlik de evlilik birliğini temelden sarsan durum olarak öne sürülmeli ve boşanma davası açacak kişi ortak yaşamın kurulmasının imkansız olduğuna dair hakim kanaati oluşturmalıdır. Bu da öncelikle hukuki açıdan doğru şekilde hazırlanmış boşanma dilekçesi ile mümkündür. Boşanma dilekçesinin doğru yazılmamış olması durumunda açılacak boşanma davası süre olarak daha uzun zaman diliminde sonuçlanacağı gibi boşanma davasının reddi kararı da ortaya çıkabilmektedir. Bilinmesi gerekir ki ilgisizlik sebebiyle boşanma davası açacak kişinin açtığı boşanma davası reddedilmesi durumunda birey 3 yıl içerisinde tekrar ilgisizlik sebebiyle boşanma davası açamaz.

ilgisizlik sebebiyle boşanma

ilgisizlik sebebiyle boşanma

İlgisizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken bireylerin boşanma davası dilekçe örneği baz almaları mutlaka kaçınılması gereken bir davranış olmalıdır. Boşanma davası dilekçe örneği kalıp halinde yazılmış ve hukuki altyapısı olmayan dilekçelerdir. Her evlilik içerisinde kendisine has durumları barındırır. Bu yüzden açılacak olan boşanma davaları da kendisine özgü durumlardan kaynaklanır. O yüzden gelişi güzel yazılmış bir boşanma dilekçesi bireye yarardan çok zarar getirecektir.

İlgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken mutlaka hukuki bilgi ve tecrübeye sahip boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir. Bireyler maddi durumları el vermekte ise boşanma avukatı tutarak bu süreci yürütmelidirler. Maddi durumları olmayan kişiler ise bulundukları ildeki barolardan ücretsiz avukat tayin edilmesini talep edebilirler. Ne olursa olsun ilgisizlik sebebiyle boşanma dilekçesi hazırlanırken uzman bir boşanma avukatından destek alınması mutlak yarar sağlayacaktır.