Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davası dilekçesi boşanmanın hukuki sürecinin iskeletini oluşturur. Bu noktada hukuki çerçeveye uygun şekilde hazırlanmış bir boşanma davası dilekçesi gerek boşanma davası süresi gerekse de boşanma davası sonucunda yasal hakların korunması adına önemlidir.

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken bireylerin dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Örneğin boşanma gerçekleşebilmesi için boşanma nedenine ihtiyaç vardır ve bireyler öne sürecekleri hukuki sebebi 4721 sayılı Medeni Kanun kapsamında ele almalıdırlar. Medeni Kanun hangi durumların boşanma sebebi olarak öne sürülebileceğini açıkça ifade etmektedir. O yüzden bireyler de kanun nezdinde kabul gören boşanma nedenlerini Boşanma davası dilekçesi içerisinde öne sürmelidirler.

Boşanma davası dilekçesi içerisinde davacı, davalı, varsa davacı vekili, dava konusu gibi unsurlar doğru bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

 

Boşanma davası dilekçesinde Açıklama

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken bireylerin boşanmayı getiren olayları ayrıntılı olarak ifade etmeleri, boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğunun tespit edilebilmesi açısından gereklidir. Boşanmayı getiren olaylar ile ilgili olarak kusur, ödenecek nafaka ve tazminat gibi maddi sonuçları direk etkileyebilmektedir.

 

Boşanma Dilekçesinde İspat

Boşanma davalarında davayı açacak olan kişinin ispat yükümlülüğü vardır. O yüzden Boşanma davası dilekçesi içerisinde ispata ilişkin gerekli olan araçları beyan etmelidir. Örneğin fiziksel şiddet gören bir kişi, hastaneden alacağı darp raporunu boşanmayı getiren olayların ispatı için kullanabilmektedir. Fiziksel şiddet mağduru birey bu şiddeti tanık beyanları ile kanıtlayabileceği gibi hastane raporu ile de kanıtlayabilmektedir.

 

Boşanma Dilekçesinde Talepler

Boşanma davası dilekçesi içerisinde üzerinde durulması gereken bir başka unsur ise boşanma davasından netice ve taleplerin sunulmasıdır. Dilekçe içerisinde boşanmak istenildiğine bu bölümde değinilmektedir ve boşanmaya sonrası talepler de açıkça ifade edilmelidir.

Boşanma davası açacak olan kişi Boşanma davası dilekçesinde birden fazla boşanma nedeni öne sürebilmektedir. Örneğin aynı dilekçe içerisinde Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma sebebi ile aldatma (zina) nedeniyle boşanma sebebi öne sürülebilmektedir.

 

Boşanmayı getiren olayların Boşanma davası dilekçesinde hukuki sebep olarak öne sürülmesi ve ispatı karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte bireylerin hukuki anlamda bilgi ve tecrübeye ihtiyaçları vardır. O yüzden bireylere boşanma davası sürecinde uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir. Zira boşanma davasının açılması kadar yürütülmesi de önemli bir süreçtir ve iş sadece Boşanma davası dilekçesi hazırlanması ile sonuçlanmamaktadır. Boşanma sürecinin doğru yürütülmemesi boşanma davasının reddine sebep olacaktır ve boşanma davasının reddi durumunda aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılamamaktadır.