Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur ve 4721 sayılı Kanuna göre, anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için tarafların her konuda uzlaşma içerisinde olduklarına dair anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları şarttır.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması sürecinde tarafların  varsa çocuğun velayeti ve çocukla kişisel ilişkinin tesisi, evlilik içerisinde edinilen malların (ev, araba, dükkan, arsa, banka hesabı…) paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi hususlarda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan etmeleri ve bu şekilde anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü açılacak olan boşanma davasının anlaşmalı olarak yürütülebilmesi için olmazsa olmazdır. Türk Medeni Kanunu da hangi durumlarda anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebileceğini açıkça ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma şartları içerisindedir ve eşlerin bu protokolü imzalamamaları durumunda anlaşmalı boşanma yapılamaz.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

  • Anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen eşler protokol içerisinde nüfusa kayıtlı kimlik bilgilerini, varsa çocuğun da nüfusa kayıtlı kimlik bilgilerini ve ikamet adreslerini belirtmelidirler.
  • Anlaşmalı olarak boşanacak eşlerin müşterek çocukları varsa çocuğun velayetini hangi ebeveynin alacağı protokol içerisinde beyan edilmelidir.
  • Velayeti almayan ebeveyn ile çocuk arasında nasıl bir kişisel ilişki tesis edileceği ve bu kişinin çocuğu hangi zaman dilimlerinde, hangi şartlar altında görebileceği belirtilmelidir.
  • Müşterek çocuğun masrafları için ödenecek olan iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) belirlenmelidir.
  • Tarafların tazminat veya nafaka ödeme konusunda sağladıkları uzlaşma ödeme tarihi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde açıklanmalıdır.
  • Anlaşmalı boşanma gerçekleştirecek kişilerin maddi ya da manevi tazminat talepleri varsa bu konu da protokol içerisinde beyan edilmelidir.
  • Evlilik içerisinde edinilen mallara ilişkin bir paylaşım yapılacak ise anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bu paylaşım açıkça belirtilmelidir.
  • Anlaşmalı boşanma davası için yargılama giderleri ve diğer harcamalar üzerinde bir uzlaşma varsa bu gider ve harcamalara kimin katılacağı belirtilmelidir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde varsa diğer uzlaşmalar, protokolün kaç maddeden oluştuğu kaç nüsha halinde düzenlendiği protokolde yazılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü eşler tarafından elle imzalanması gerekir. İmzanın fotokopi ya da bilgisayar çıktısı şeklinde olması durumunda mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolü geçerli olmamaktadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mahkemeye Nasıl Sunulur?

Yukarıda belirtilmiş şekilde hazırlanan bir anlaşmalı boşanma protokolü, mahkemeye ilk duruşmadan önce sunulmalıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma davalarında duruşmaya bizzat katılmalı ve protokol içerisindeki beyanlarını hakim önünde yinelemeleri gerekir.